AKCJA KATOLICKA

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 18 Diecezji Krakowskiej

  • Prezes: Jacek Pollak, tel. +48 126581761
  • Asystent kościelny: ks. Piotr Pietruszka

Spotkania comiesięczne: drugi poniedziałek miesiąca, godz. 19.00 w domu parafialnym

Króluj nam Chryste

 

Akcja Katolicka – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 18 przy Parafii Miłosierdzia Bożego Kraków- Nowy Prokocim

 

 

 

Rys historyczny

W Polsce Akcja Katolicka powstała w 1930 roku, była wówczas ważną szkołą życia, wnosząc ogromny wkład w formację duchową, intelektualną, kulturalną i społeczną katolików. W 1939 roku przed wybuchem II wojny światowej liczyła w Polsce 750 tys. członków. Po II wojnie światowej w okresie rządów komunistycznych niemożliwe stało się jej odrodzenie. Na apel Ojca Świętego Jana Pawła II po spotkaniu z polskimi biskupami w 1993 roku w Polsce nastały warunki do reaktywowania Akcji Katolickiej. Odrodzenie stowarzyszenia miało miejsce w 1996 roku, a w 1998 zostały powołane władze krajowe.

Dziś Akcja liczy około 26 tys. członków i jest obecna we wszystkich diecezjach, a w naszej parafii z inicjatywy księdza proboszcza Jana Bednarza w 1998 roku powołano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Na dzień 01.12.2010 stan liczebny wynosi 36 członków rzeczywistych oraz 3 członków wspierających.

 

Struktura stowarzyszenia

Najwyższą władzą stowarzyszenia w Polsce jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej posiadający asystenta kościelnego w osobie księdza biskupa wyznaczonego przez Episkopat Polski. Poszczególne diecezje posiadają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej z asystentem kościelnym wyznaczonym przez księdza biskupa Ordynariusza. Diecezjalne Instytuty dzielą się na Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej z asystentem kościelnym wyznaczonym przez księdza proboszcza. I tak dotychczas funkcje te w naszej parafii pełnili:

W latach 1998-2002 Prezes : Jacek Pollak, asystent kościelny ks. proboszcz Jan Bednar

W latach 2002-2005 Prezes: Władysław Tomaszek, asystent kościelny ks. Proboszcz Jan Bednar

W latach 2005-2008 Prezes: Bogdan Kołpa, asystent kościelny ks. Proboszcz Jan Bednar

W latach 2008- i nadal Prezes Jacek Pollak, asystent kościelny obecnie ks. Piotr Pietruszka

W grudniu 2000 roku Akcja Katolicka w Polsce przystąpiła do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej.

 

 

 

 

Cele Akcji Katolickiej

W czasie kiedy nasze stowarzyszenie było nieobecne w polskim kościele, powstało wiele ruchów i organizacji, które przyjęły zadania Akcji Katolickiej. Dlatego też stowarzyszenie musiało na nowo odnależć własne miejsce w Kościele.

Dziś podstawowymi formami pracy są:

  • Działalność charytatywna

  • Pogłębienie życia religijnego

  • Kształtowanie chrześcijańskich norm moralnych, kształtowanie sumienia i norm etycznych

  • Zaangażowanie w pracy na poczet parafii/ wszelka pomoc księdzu proboszczowi w prowadzeniu parafii/

  • Upowszechnienie zasad pomocniczości i solidarności społecznej / działalność na rzecz społeczności lokalnej/

Powyższe cele realizujemy w naszym Oddziale Akcji Katolickiej przez cały rok według zatwierdzonego planu pracy.

Uwagi końcowe

Ze względu na zaawansowany wiek wielu naszych członków, stowarzyszenie nie jest w stanie rozszerzyć swojej działalności na pola gospodarcze / posiadamy osobowość prawną/, dlatego też apelujemy do naszych parafian o włączenie się do naszej organizacji, celem wzbogacenia form pracy.

 

Spotkania comiesięczne w drugi poniedziałek miesiąca po wieczornej mszy św. W domu parafialnym.

 

Opracował : Jacek Pollak – Prezes POAK nr 18

 

Droga Krzyżowa

Licznik

Liczba wyświetleń:
4818771

Święta

Czwartek, II Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męcz.