TERMINY I KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII

 

 

 2017

 

 

14 maj - szkoły nr 148 i nr 41

21 maj - szkoły nr 117, Społeczna i Zaczarowana Planeta

28 maj - ROCZNICA dla wszystkich

 

2018

 

 

13 maj - szkoły nr 148 i nr 41

20 maj - szkoły nr 117, Społeczna i Zaczarowana Planeta

27 maj - ROCZNICA dla wszystkich

 

CHRZEST

Zgłoszenie dziecka

Rodzice zgłaszają dziecko do zapisu w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed Chrztem Świętym. Wymagane dokumenty:

    • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
    • zaświadczenie o ślubie kościelnym
    • zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych, że mogą pełnić tę godność. Chrzestnym może zostać osoba żyjąca w duchu chrześcijańskim, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

Katecheza przedchrzcielna

Obowiązkowa dla Rodziców, wskazana również dla Rodziców Chrzestnych. Katecheza odbywa się w kościele w piątek przed Chrztem około 18:30 (po nabożeństwie).

Chrzest

Chrzty odbywają się zasadniczo na Mszy Świętej w 2 i 4 niedzielę miesiąca, a także w 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godzinie 12:30.

 

DOROŚLI, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO BIERZMOWANIA - MOGĄ SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ W KRAKOWIE U O. DOMINIKANÓW I W KOŚCIELE ŚW. MARKA.

Pragnący przystąpić do Bierzmowania w Kościele Mariackim - musi mieć zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że został do tego Sakramentu przygotowany. Bez tego zaświadczenia nie zostanie się dopuszczonym do Bierzmownia w Kościele Mariackim.

 

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania – to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad. Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie – zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

 

W naszej parafii PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA wygląda tak:

 

WERYFIKACJA

- indywidulane spotkania i rozmową na zakończenie I i II klasy gimnazjum -z ks. Dariuszem Głuszko

- aby porozmawiać o tym etapie przygotowania, zobaczyć jak wyglądał udział w spotkaniach, w nabożeństwach, korzystanie z Sakramentów (szczególnie Spowiedzi świętej). Ustalenie, czy rok jest pozytywnie zamknięty, czy trzeba coś uzupełnić...

Spotkać (z ks. D. Głuszko) można się w każdy wtorek w kancelarii (od 16.oo do 17.50) lub umowić się na jakiś konkretny czas.

 

1. SPOTKANIA DLA KLAS III:

 

OD 25 WRZEŚNIA TRWAJĄ ZAPISY DO WYBRANEJ GRUPY!!!

 

Rozpoczynają się na początku października 2017. Zakończą późną wiosną 2018 (w dniu Bierzmowania). Spotkania w trzeciej klasie odbywają się zasadniczo co tydzień (po ustaleniu z księdzem prowadzącym) w grupach 20 - 30 osobowych. (Osoby, które nie zamknęły klasy I lub II mają uzupełnić indywidualną rozmowę z ks. D. Głuszko).

a) grupa ks. Piotra Pietruszki - wtorek godz. 17.oo

 

b) grupa ks. Adama Włodarczyka - środa godz. 17.oo

 

c) grupa ks. Dariusza Gacka - piątek godz. 17.oo

 

 

2. SPOTKANIA W KLASIE II

W tym roku przygotowania ZATROSZCZMY SIĘ SZCZEGÓLNIE O UDZIAŁ W SAKRAMENTACH (niedzielna Msza święta i Spowiedź Święta).

W roku szkolnym 2017/8 - będą się odbywały w I czwartki miesiąca:

- o godz. 17.30 - możliwość Spowiedzi świętej

- o godz. 18.oo - rozpoczynamy spotkanie udziałem w Eucharystii (pamiętamy o nienagannej postawie)

- po Mszy świętej - spotkanie formacyjne z animatorami w małych grupach formacyjnych (zakończenie nie później niż o godz. 19.30)

***W indeksie:

- uzupełniamy comiesięczne spotkania

- niedzielne Msze święte

- i podobnie jak w I klasie: minimum 4 Różańca, 4 Roraty, 4 Drogi Krzyżowe, rekolekcje wielkopostne, 3 Gorzkie Żale, 4 Nabożeństwa Majowe

 

 

 

3. SPOTKANIA W KLASIE VII

8 listopada 2017  roku odbyło się wstępne spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania za klas VII Szkoły Podstawowej.

Spotkania z młodzieżą rozpoczęly się z końcem października. Kolejne spotkania będą się odbywały zasadniczo w drugie czwartki miesiąca:

- o godz. 17.30 - możliwość Spowiedzi świętej

- o godz. 18.oo - rozpoczynamy spotkanie udziałem w Eucharystii (pamiętamy o nienagannej postawie)

- po Mszy świętej - spotkanie formacyjne z ks. Dariuszem Głuszko (zakończenie nie później niż o godz. 19.30)

!!! Znakiem poważnego traktowania przygotowania do Bierzmowania jest między innymi prowadzony Indeks (troska o wyznaczone nabożeństwa, spotkania, sakramenty...)

BIERZMOWANIE

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  Z II i III KLASY GIMNAZJUM

oraz VII klas Szkoły Podstawowej

Rok formacyjny: 2017/18

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania - to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie - zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

To przygotowanie obejmuje trzy wymiary:

1.     Katechezę szkolną (obecność, godna postawa, spełnione wymagania, które określa Katecheta - będzie wymagana opinia na zakończenie roku katechizacji).

2.     Comiesięczne spotkania pod kierunkiem kapłana wprowadzające w dojrzałe życie chrześcijańskie (godna postawa, regularna obecność, zaangażowanie we wspólną modlitwę, szacunek wobec miejsca świętego, dostrzegalne owoce pogłębiania wiary)

3.     Osobiste przygotowanie polegające na pogłębianiu swojego życia sakramentalnego (Regularna Spowiedź św. i coniedzielna Msza święta), praca nad swoją modlitwą i postawą moralną, uczestniczenie w nabożeństwach (co znajduje potwierdzenie w Indeksie Katechumena, który jest wizytówką zaangażowania w przygotowanie do Bierzmowania).

 Bardzo nam także zależy na tym, by w czasie tegorocznego przygotowania do Bierzmowania, każdy z kandydatów z klasy VII SP wziął udział w jedynym z weekendowych, wyjazdowych dni skupienia. Bliższe informacje z tym związane będą podane na spotkaniach z rodzicami i młodzieżą. Ten wyjazd jest obowiązkową częścią przygotowania do Bierzmowania.

*** Istnieje możliwość innej formy przygotowania się do Bierzmowania. Jest to droga włączenia się w spotkania młodzieży gimnazjalnej należącej do Oazy Młodzieży przy naszej parafii. Wtedy kandydat może być zwolniony z comiesięcznych spotkań (pkt.2).

Niespełnienie któregoś z tych trzech wymiarów przygotowania wskazuje, że kandydat nie dojrzał do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

W pierwszej kolejności za to przygotowanie odpowiadają rodzice kandydatów, których zachęcamy do aktywnego interesowania się jak przebiega przygotowanie ich dzieci.

W drugiej kolejności za przygotowanie do tego Sakramentu odpowiadają księża, którzy w imieniu Kościoła decydują o przygotowaniu młodzieży.

Ks. Dariusz Głuszko

Spotkania dla klas VII SP odbywać się będą zasadniczo w II czwartki miesiąca, a dla klas II GIM w I czwartki miesiąca.

·          godz. 18.00 - Msza święta z udziałem kandydatów

·          spotkanie po Mszy św. - zakończenie o godz. 19.30.

 *** Możliwość rozmowy z księdzem prowadzącym w każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.50 (w kancelarii), lub od środy do piątku po wieczornych nabożeństwach. Informacje o spotkaniach przed Bierzmowaniem znajdują się w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej parafii, oraz młodzież dostaje wydrukowaną informację o tym kiedy będą następne spotkania.

 

KLASY III

Spotkania odbywają sie w grupach:

 

Ks. Piotr Pietruszka - wtorek godz. 17.00;

Ks. Adam Włodarczyk - środa godz. 17.00;

Ks. Dariusz Gacek - piątek godz. 17.00.

 

 

 

SAKRAMENT POJEDNANIA

Godziny spowiedzi

w dni powszednie, w niedziele i święta przed i podczas nabożeństw

w pierwsze piątki miesiąca    15:30-16:30 i od 17:30

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

   1.      Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

      Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

          * dowody osobiste

          * metryki chrztu do ślubu (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem w kancelarii)

          * 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych w celu zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument kontraktu cywilnego (dokumenty mogą zostać dostarczone w późniejszym terminie)

          * indeks ukończenia katechizacji lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii

          * świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (może zostać doniesione w późniejszym terminie)

   2.      Zapowiedzi

      Zapowiedzi ogłasza się w parafiach obu narzeczonych przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (od niedzieli do niedzieli). Narzeczony/a, który mieszka w innej parafii, niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

   3.      Katechezy przedmałżeńskie

      Katechezy odbywają się przez cztery tygodnie (jedno spotkanie na tydzień) lub w jeden weekend.

          * katechezy dwudniowe

          * katechezy czterotygodniowe

   4.      Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

      Dwa z trzech spotkań można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) lub Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).

          * lista KPŻR z godzinami dyżurów

          * Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej

          * Kursy Naturalnego Planowania Rodziny

Dodatkowe informacje (np. zawieranie ślubu poza swoją parafią) można znaleźć na stronach Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Droga Krzyżowa

Licznik

Liczba wyświetleń:
3209987

Święta

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Liturgia Słowa

Zegar