TERMINY I KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII

 

 

 2019

 

 

12 maj - szkoły nr 148 i nr 41

19maj - szkoły nr 117, Społeczna i Zaczarowana Planeta

26maj - ROCZNICA dla wszystkich

 

2020

 

 

10 maj - szkoły nr 148 i nr 41

17maj - szkoły nr 117, Społeczna i Zaczarowana Planeta

24 maj - ROCZNICA dla wszystkich

 

2021

 

 

9 maj - szkoły nr 148 i nr 41

16 maj - szkoły nr 117, Społeczna i Zaczarowana Planeta

23 maj - ROCZNICA dla wszystkich

 

CHRZEST

Zgłoszenie dziecka

Rodzice zgłaszają dziecko do zapisu w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed Chrztem Świętym. Wymagane dokumenty:

    • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
    • zaświadczenie o ślubie kościelnym
    • zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych, że mogą pełnić tę godność. Chrzestnym może zostać osoba żyjąca w duchu chrześcijańskim, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

Katecheza przedchrzcielna

Obowiązkowa dla Rodziców, wskazana również dla Rodziców Chrzestnych. Katecheza odbywa się w kościele w piątek przed Chrztem około 18:30 (po nabożeństwie).

Chrzest

Chrzty odbywają się zasadniczo na Mszy Świętej w 2 i 4 niedzielę miesiąca, a także w 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godzinie 12:30.

 

DOROŚLI, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO BIERZMOWANIA - MOGĄ SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ W KRAKOWIE U O. DOMINIKANÓW I W KOŚCIELE ŚW. MARKA.

Pragnący przystąpić do Bierzmowania w Kościele Mariackim - musi mieć zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że został do tego Sakramentu przygotowany. Bez tego zaświadczenia nie zostanie się dopuszczonym do Bierzmownia w Kościele Mariackim.

 

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania – to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad. Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie – zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

 

W naszej parafii PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA wygląda tak:

 

1. KLASY III Gimnazjum:

 

BIERZMOWANIE BYŁO 7 KWIETNIA 2018 ROKU

 

 

 

2. SPOTKANIA W KLASIE II Gimnazjum


NAJBLIŻSZE SPOTKANIE BĘDZIE W CZWARTEK 10 MAJA - rozpoczęcie Mszą św. o godz.18.oo


W tym roku przygotowania ZATROSZCZMY SIĘ SZCZEGÓLNIE O UDZIAŁ W SAKRAMENTACH (niedzielna Msza święta i Spowiedź Święta).

W roku szkolnym 2017/8 - będą się odbywały w I czwartki miesiąca:

- o godz. 17.30 - możliwość Spowiedzi świętej

- o godz. 18.oo - rozpoczynamy spotkanie udziałem w Eucharystii (pamiętamy o nienagannej postawie)

- po Mszy świętej - spotkanie formacyjne z animatorami w małych grupach formacyjnych (zakończenie nie później niż o godz. 19.30)

***W indeksie:

- uzupełniamy comiesięczne spotkania

- niedzielne Msze święte

- i podobnie jak w I klasie: minimum 4 Różańca, 4 Roraty, 4 Drogi Krzyżowe, rekolekcje wielkopostne, 3 Gorzkie Żale, 4 Nabożeństwa Majowe

 

 

 

3. SPOTKANIA W KLASIE VII

Jak było zapisane w przekazanym liście, w maju będzie trzydniowe spotkanie: 7-8-9 maja (poniedziałek-


wtorek-środa) - rozpoczęcie o godz. 18.oo w domu parafialnym


8 listopada 2017  roku odbyło się wstępne spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania za klas VII Szkoły Podstawowej.

Spotkania z młodzieżą rozpoczęly się z końcem października. Kolejne spotkania będą się odbywały zasadniczo w drugie czwartki miesiąca:

- o godz. 17.30 - możliwość Spowiedzi świętej

- o godz. 18.oo - rozpoczynamy spotkanie udziałem w Eucharystii (pamiętamy o nienagannej postawie)

- po Mszy świętej - spotkanie formacyjne z ks. Dariuszem Głuszko (zakończenie nie później niż o godz. 19.30)

!!! Znakiem poważnego traktowania przygotowania do Bierzmowania jest między innymi prowadzony Indeks (troska o wyznaczone nabożeństwa, spotkania, sakramenty...)


4. SPOTKANIA KLAS VI SP


24-25-26 KWIETNIA odbyły się pierwsze, trzy spotkania NA DOBRY POCZĄTEK przygotowania do Bierzmowania.

Kolejne spotkanie z VI klasami będzie - we wtorek 22 maja

BIERZMOWANIE

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  Z II i III KLASY GIMNAZJUM

oraz VII klas Szkoły Podstawowej

Rok formacyjny: 2018/19

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania - to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie - zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

To przygotowanie obejmuje trzy wymiary:

1.     Katechezę szkolną (obecność, godna postawa, spełnione wymagania, które określa Katecheta - będzie wymagana opinia na zakończenie roku katechizacji).

2.     Comiesięczne spotkania pod kierunkiem kapłana wprowadzające w dojrzałe życie chrześcijańskie (godna postawa, regularna obecność, zaangażowanie we wspólną modlitwę, szacunek wobec miejsca świętego, dostrzegalne owoce pogłębiania wiary)

3.     Osobiste przygotowanie polegające na pogłębianiu swojego życia sakramentalnego (Regularna Spowiedź św. i coniedzielna Msza święta), praca nad swoją modlitwą i postawą moralną, uczestniczenie w nabożeństwach (co znajduje potwierdzenie w Indeksie Katechumena, który jest wizytówką zaangażowania w przygotowanie do Bierzmowania).

 Bardzo nam także zależy na tym, by w czasie tegorocznego przygotowania do Bierzmowania, każdy z kandydatów z klasy VII SP wziął udział w jedynym z weekendowych, wyjazdowych dni skupienia. Bliższe informacje z tym związane będą podane na spotkaniach z rodzicami i młodzieżą. Ten wyjazd jest obowiązkową częścią przygotowania do Bierzmowania.

*** Istnieje możliwość innej formy przygotowania się do Bierzmowania. Jest to droga włączenia się w spotkania młodzieży gimnazjalnej należącej do Oazy Młodzieży przy naszej parafii. Wtedy kandydat może być zwolniony z comiesięcznych spotkań (pkt.2).

Niespełnienie któregoś z tych trzech wymiarów przygotowania wskazuje, że kandydat nie dojrzał do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

W pierwszej kolejności za to przygotowanie odpowiadają rodzice kandydatów, których zachęcamy do aktywnego interesowania się jak przebiega przygotowanie ich dzieci.

W drugiej kolejności za przygotowanie do tego Sakramentu odpowiadają księża, którzy w imieniu Kościoła decydują o przygotowaniu młodzieży.

Ks. Dariusz Głuszko

Spotkania dla klas VII SP odbywać się będą zasadniczo w I czwartki miesiąca, a dla klas VIII w II, III i IV czwartek miesiąca

·          godz. 18.00 - Msza święta z udziałem kandydatów

·          spotkanie po Mszy św. - zakończenie o godz. 19.30.

 *** Możliwość rozmowy z księdzem prowadzącym w każdą środę, czwartek po wieczornej Mszy świętej. Informacje o spotkaniach przed Bierzmowaniem znajdują się w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej parafii, oraz młodzież dostaje wydrukowaną informację o tym kiedy będą następne spotkania.

 

*********************


 

DRODZY RODZICE

 

I

 

KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z KLAS VII i VIII

 

 

 

Przed nami końcówka listopada.

 

Dobiega końca kolejny rok liturgiczny – w którym Jezus wychodził naprzeciw ze swoją łaską. Szczególnie w Sakramencie Pojednania i Eucharystii. Warto więc zapytać – jak bardzo byliśmy otwarci na Jego łaskę?

 

 

 

**************

 

 

 

Tymczasem zbliża się również czas Adwentu – szczególny okres przygotowania na Boże Narodzenie.

 

Dlatego przypominam o Sakramencie Pojednania, o obecności na niedzielnej Eucharystii – podejście do tych Sakramentów jest najważniejszym egzaminem z chrześcijańskiej dojrzałości. Przypominam również, że w Adwencie będą Roraty – adwentowe Msze św. ku czci Matki Bożej.

 

 

 

Adwent jest również czasem organizowania rekolekcji adwentowych, które przygotowują do Bożego Narodzenia.

 

Dlatego w grudniu – wraz z Oazą Młodzieży pragniemy Was zaprosić na „coś więcej”…

 

 

 

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

 

DLA KLAS VII i VIII

 

 

 

Dzień I – czwartek - 6 grudnia – Msza św. o godz. 18.oo – i potem spotkanie do godz. 20.oo pt. Odwagi! Wejdź do środka…

 

 

 

Dzień II – I piątek - 7 grudnia – zachęta do Spowiedzi Świętej – Msza św. o godz. 18.oo i potem spotkanie do godz. 20.oo pt. Odwagi! Daj się obdarować…

 

 

 

Dzień III – 8 grudnia – Spotkanie w godzinach przed południowych… w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

 

(bliższe informacje będą 6 grudnia – w czwartek, na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym)


13 grudnia po Mszy św. o godz. 18.oo - SPOTKANIE Z RODZICAMI


UCZNIÓW KLAS VIII

 

 

 

SAKRAMENT POJEDNANIA

Godziny spowiedzi

w dni powszednie, w niedziele i święta przed i podczas nabożeństw

w pierwsze piątki miesiąca    15:30-16:30 i od 17:30

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

   1.      Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

      Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

          * dowody osobiste

          * metryki chrztu do ślubu (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem w kancelarii)

          * 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych w celu zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument kontraktu cywilnego (dokumenty mogą zostać dostarczone w późniejszym terminie)

          * indeks ukończenia katechizacji lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii

          * świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (może zostać doniesione w późniejszym terminie)

   2.      Zapowiedzi

      Zapowiedzi ogłasza się w parafiach obu narzeczonych przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (od niedzieli do niedzieli). Narzeczony/a, który mieszka w innej parafii, niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

   3.      Katechezy przedmałżeńskie

      Katechezy odbywają się przez cztery tygodnie (jedno spotkanie na tydzień) lub w jeden weekend.

          * katechezy dwudniowe

          * katechezy czterotygodniowe

   4.      Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

      Dwa z trzech spotkań można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) lub Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).

          * lista KPŻR z godzinami dyżurów

          * Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej

          * Kursy Naturalnego Planowania Rodziny

Dodatkowe informacje (np. zawieranie ślubu poza swoją parafią) można znaleźć na stronach Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Droga Krzyżowa

Licznik

Liczba wyświetleń:
4134864

Święta

Sobota, I Tydzień Adwentu
Rok A, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

Zegar