Terminy I Komunii św. dzieci klas III

w Parafii Miłosierdzia Bożego

Kraków Nowy Prokocim

 

 

w 2023 roku:

 

7 maja SP 41 godz. 9.30

7 maja SP 148 godz. 11.00

14 maja STO nr 5, Zaczarowana Planeta godz. 9.30

14 maja ZSP 117 godz. 11.00

 

21 maja Rocznica Komunii św.: SP 148 i SP 41           godz. 11.00,

21 maja Rocznica Komunii św.: SP 117, STO nr 5, Zaczarowana Planeta godz. 12.30

 

 

w kolejnych latach (2024, 2025, 2026 itd.):

 

druga sobota i druga niedziela maja SP 148 – godziny dla poszczególnych klas do ustalenia z księdzem katechetą

druga niedziela maja SP 41 godz. 11.00

 

trzecia niedziela maja SP 117 godz. 11.00, STO nr 5, Zaczarowana Planeta godz. 12.30

 

czwarta niedziela maja Rocznica Komunii św.: Wszystkie Szkoły godz. 11.00

 

 

 

 

 

Zgłoszenie dziecka

Rodzice zgłaszają dziecko do zapisu w kancelarii najpóźniej dwa tygodnie przed Chrztem Świętym. Wymagane dokumenty:

    • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
    • zaświadczenie o ślubie kościelnym
    • zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych, że mogą pełnić tę godność. Chrzestnym może zostać osoba żyjąca w duchu chrześcijańskim, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

Katecheza przedchrzcielna

Obowiązkowa dla Rodziców, wskazana również dla Rodziców Chrzestnych. Katecheza odbywa się w kościele w piątek przed Chrztem około 18:30 (po nabożeństwie).

Chrzest

Chrzty odbywają się zasadniczo na Mszy Świętej w 2 i 4 niedzielę miesiąca, a także w 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godzinie 12:30.

 

 

DOROŚLI, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO BIERZMOWANIA - MOGĄ SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ W KRAKOWIE U O. DOMINIKANÓW I W KOŚCIELE ŚW. MARKA.

Pragnący przystąpić do Bierzmowania w Kościele Mariackim - musi mieć zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że został do tego Sakramentu przygotowany. Bez tego zaświadczenia nie zostanie się dopuszczonym do Bierzmownia w Kościele Mariackim.

 

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania – to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad. Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie – zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

 z VIII klas Szkoły Podstawowej

 

Sakrament Bierzmowania jest nazywany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjąć Sakrament Bierzmowania - to powiedzieć Bogu, że chcę mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad Bóg nas traktuje na poważnie. Słowa deklaracji, jakie składa Bogu człowiek, są przez Niego traktowane na poważnie - zwłaszcza gdy wypowiada je człowiek przyjmujący Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Taka decyzja domaga się głębokiego przygotowania i współpracy z Bożą łaską działającą w Kościele.

To przygotowanie obejmuje trzy wymiary:

1.    1. Katechezę szkolną (obecność, godna postawa, spełnione wymagania, które określa Katecheta - będzie wymagana opinia na zakończenie roku katechizacji).

2.    2. Comiesięczne spotkania pod kierunkiem kapłana wprowadzające w dojrzałe życie chrześcijańskie (godna postawa, regularna obecność, zaangażowanie we wspólną modlitwę, szacunek wobec miejsca świętego, dostrzegalne owoce pogłębiania wiary)

3.    3. Osobiste przygotowanie polegające na pogłębianiu swojego życia sakramentalnego (Regularna Spowiedź św. i coniedzielna Msza święta), praca nad swoją modlitwą i postawą moralną, uczestniczenie w nabożeństwach (co znajduje potwierdzenie w Indeksie Katechumena, który jest wizytówką zaangażowania w przygotowanie do Bierzmowania).

 

*** Istnieje możliwość innej formy przygotowania się do Bierzmowania. Jest to droga włączenia się w spotkania młodzieży należącej do Oazy Młodzieży przy naszej parafii. Wtedy kandydat może być zwolniony z comiesięcznych spotkań.

Niespełnienie któregoś z tych trzech wymiarów przygotowania wskazuje, że kandydat nie dojrzał do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

W pierwszej kolejności za to przygotowanie odpowiadają rodzice kandydatów, których zachęcamy do aktywnego interesowania się jak przebiega przygotowanie ich dzieci.

W drugiej kolejności za przygotowanie do tego Sakramentu odpowiadają księża, którzy w imieniu Kościoła decydują o przygotowaniu młodzieży.

 

Spotkania dla klas VII SP odbywać się będą zasadniczo w I czwartki miesiąca, a dla klas VIII zasadniczo we wtorki i  piątki wg ustaleń z księżmi prowadzącymi.

·     Program: godz. 18.00 - Msza święta z udziałem kandydatów, spotkanie po Mszy św.

Godziny spowiedzi

w dni powszednie, w niedziele i święta przed i podczas nabożeństw

w pierwsze piątki miesiąca    15:30-16:30 i od 17:30

 

 

   1.      Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

      Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

          * dowody osobiste

          * metryki chrztu do ślubu (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem w kancelarii)

          * 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych w celu zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument kontraktu cywilnego (dokumenty mogą zostać dostarczone w późniejszym terminie)

          * indeks ukończenia katechizacji lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii

          * świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (może zostać doniesione w późniejszym terminie)

   2.      Zapowiedzi

      Zapowiedzi ogłasza się w parafiach obu narzeczonych przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (od niedzieli do niedzieli). Narzeczony/a, który mieszka w innej parafii, niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

   3.      Katechezy przedmałżeńskie

      Katechezy odbywają się przez cztery tygodnie (jedno spotkanie na tydzień) lub w jeden weekend.

          * katechezy dwudniowe

          * katechezy czterotygodniowe

   4.      Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

      Dwa z trzech spotkań można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) lub Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).

          * lista KPŻR z godzinami dyżurów

          * Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej

          * Kursy Naturalnego Planowania Rodziny

Dodatkowe informacje (np. zawieranie ślubu poza swoją parafią) można znaleźć na stronach Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Droga Krzyżowa

Licznik

Liczba wyświetleń:
6495122

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego